ĐĂNG KÝ NGAY

KHAI GIẢNG 24/03/2023

CHIA SẺ CỦA NLPer SAU KHI TRẢI NGHIỆM KHOÁ NLP PRACTITIONER

ThS, Bs Khuê Tường

CEO Tuệ Đức School – Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn

Th.S BS. Thái Nhân Sâm - Giảng Viên ĐH Y Huế